Câu hỏi thường gặp về bảng

Diễn đàn RoboForex (Vietnamese) Câu hỏi thường gặp

Tại đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi về cách thức hoạt động của bảng. Sử dụng các liên kết hoặc hộp tìm kiếm bên dưới để tìm đường của bạn.

Sử dụng diễn đàn chung

Tính năng cài đặt và cấu hình

Đọc và Đăng tin nhắn

Câu hỏi thường gặp về Tìm kiếm

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tìm kiếm của mình xuất hiện trong văn bản của các mục Câu hỏi thường gặp cũng như tiêu đề của chúng.

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn truy vấn tìm kiếm của mình được xử lý. 'Bất kỳ từ nào' sẽ trả về nhiều kết quả nhất nhưng có thể ít liên quan nhất, trong khi 'Cụm từ hoàn chỉnh' sẽ chỉ trả về kết quả chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.