Conversation Between tfs2012 and Obaforex

Conversation Between tfs2012 and Obaforex

2 Tin nhắn của khách

  1. Cảm ơn rất nhiều, bây giờ tốt hơn nhiều.
  2. xin chào Obaforex bạn thế nào và sức khỏe của bạn hiện tại thế nào?
Hiển thị tin nhắn của khách 1 đến 2 của 2