1st place - 60 567.02

oleg5908

Gavrilov Oleg Vladimirovich
[свернуть]
2nd place - 34 241.83

krolik

Dmitriy Zaytsev
[свернуть]
3rd place - 30 174.35

Lemax

Maxim Leontev
[свернуть]
4th place - 30 101.94

Vladimir5730

Vladimir Klimov
[свернуть]
5th place - 26 000.37

Nimo

Tarkin Dmitriy Alexandrovich
[свернуть]
6th place - 25 608.12

bokonist

Stepanov Igor
[свернуть]
7th place - 19 592.11

addfx

Sergei Fedutenko
[свернуть]
8th place - 19 095.42

unfeyey

Nikrashevich Dmitriy Sergeevich
[свернуть]
9th place - 13 035.87

supermad

Vyacheslav Parfeniy
[свернуть]
10th place - 12 594.08

djfhertoledo

luis fernando toledo martinez
[свернуть]